انتخاب وب سایت
مدت زمان ثبت نام

ضمن عرض تبریک و با آرزوی موفقیت، به اطلاع پذیرفته شدگان محترم رشته پرستاری می رساند که مهلت ثبت نام حضوری در دانشگاه تنها تا روز هفتم مهر ماه سال 95 می باشد. پس از آن ثبت نام افراد ذخیره انجام خواهد شد.