تبریک آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به دانشجویان پرستاری و مامایی

آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت تمامی دانشجویان گرامی پرستاری و مامایی تبریک عرض نموده و امیدواریم در پرتو عنایات الهی و تلاش شما دانشجویان عزیز و اساتید و کارکنان دانشکده سالی سرشار از موفقیت در پیش رو داشته باشیم.

تبریک آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به دانشجویان پرستاری و مامایی

آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت تمامی دانشجویان گرامی پرستاری و مامایی تبریک عرض نموده و امیدواریم در پرتو عنایات الهی و تلاش شما دانشجویان عزیز و اساتید و کارکنان دانشکده سالی سرشار از موفقیت در پیش رو داشته باشیم.