انتخاب وب سایت

ضمن عرض تبریک و با آرزوی موفقیت، به اطلاع پذیرفته شدگان محترم رشته پرستاری می رساند که مهلت ثبت نام حضوری در دانشگاه تنها تا روز هفتم مهر ماه سال 95 می باشد. پس از آن ثبت نام افراد ذخیره انجام خواهد شد.

 

 

نام درس

واحد نظری

واحد عملی

مشخصه

تشریح

5/1

5/0

251

فیزیولوژی

5/2

5/0

252

اصول و مهارت های پرستاری

5/2

5/1

253

بیوشیمی

1

5/0

254

پرستاری سلامت جامعه

5/1

-

255 و یا260

اخلاق پرستاری و حرفه ای

1

5/0

256

زبان پیش دانشگاهی

2

-

6003

کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده

-

-

257 و یا258

نکته: اخذ دروس عمومی به عهده دانشجو می باشد. پیشنهاد می شود دروس آیین زندگی و آموزش قرآن اخذ شود.        مدیر گروه پرستاری

             
 

 

 

کارگاه های الزامی رشته پرستاری

 

نام کارگاه

نیمسال مربوطه

مهارت های ارتباطی با مددجو و خانواده

اول

کنترل عفونت

دوم

ایمنی مددجو

سوم

مهارتهای زندگی

چهارم

اخلاق حرفه ای

پنجم