معرفی

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحد مسجدسلیمان، در راستای ارتقا کیفیت آموزش دانشجویان پرستاری، مامایی، و بهداشت عمومی فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف از تشکیل و تأسیس این مرکز انجام فعالیت­ های توسعه آموزش در ارکان آموزشی هماهنگ با سیاست‌های مرکز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی می­ باشد.

در حال حاضر این دفتر اهداف خود را در راستای توسعه آموزشی در حیطه­ های زیر تعریف نموده است:

  • برنامه ریزی درسی
  • توانمندسازی اعضای هیئت علمی
  • حیطه مشورتی دانشجویی